“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

The Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic Observations

Author:
Publication: Diachronic Variation in Romanian, p. 385-416
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editors:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Publisher:Cambridge Scholars Publishing
Place:Newcastle upon Tyne
Year:
Language: English

Citations to this publication: 5

1Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
0Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
1Ion GiurgeaAdverbul clitic mai ca particulă aditivăDindelegan, 2132017
64Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015

References in this publication: 27

11Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
4Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaRestructuring strategies as means of providing increased referentiality for the internal argument of the de-supine clauseBWPL, XV (2)2013pdf
html
17Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
173Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
2Liliane Tasmowski, Sanda ReinheimerQuelques adverbes roumains «de temps» dans une perspective comparativeRRL, XLVIII (1-4), 1632003
11Ana-Maria BarbuComplexul verbalSCL, L (1), 391999
1Anca MarinescuAdverbul în graiurile din Muntenia și OlteniaFD, XI, 671992
29Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
13Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
216Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
70Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
2Mioara AvramParticularități sintactice regionale în dacoromânăSCL, XXVIII (1), 291977
1Georgeta CiompecÎncercare de definire contextuală a adverbului românescSCL, XXV (1), 251974
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
3M. T. KerschbaumerȘi adverbial – mijloc de întărire, mijloc de atenuareSCL, XIX (4), 3651968
36Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
73Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
158Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
200Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: