“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Does Old Romanian Have “Mixed Categories”?

Author:
Publication: Diachronic Variation in Romanian, p. 195-222
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editors:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Publisher:Cambridge Scholars Publishing
Place:Newcastle upon Tyne
Year:
Language: English

Citations to this publication: 8

1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
11Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf

References in this publication: 17

8Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
14Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
72Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
41Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
127Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
5J. ByckDerivație și sintaxăSCL, II, 1251951
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
100I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: