“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Remarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old Romanian

Author:
Publication: Diachronic Variation in Romanian, p. 99-121
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editors:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Publisher:Cambridge Scholars Publishing
Place:Newcastle upon Tyne
Year:
Language: English

Citations to this publication: 1

References in this publication: 23

43Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
3Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
8Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
2Gabriela StoicaPronumele indefinit. De la latină la româna comunăIpostaze, I, 4432011
7Adrian ChircuAderenţa în sintaxa limbii româneDindelegan2007
366Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
1Constantin DomintePronumele negativ nimic (Studiu micromonografic)LR, XLVIII (1-2), 591999
125D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
173Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
170Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
7D. D. DrașoveanuUn acord discutabilCL, XV (2), 3071970
2D. BejanObservații asupra propoziției de excepțieCL, XIV (1), 911969
12Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
31Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
178Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
2Maria ManoliuPronumele nedefinit în dacoromâna contemporană standardSCL, XVII (3), 2931966
53Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
150Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
118Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
192Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: