“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Variaţie în construcţia verbului în româna veche

Author:
Publication: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 155
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:On the basis of a rich corpus of old Romanian texts (centuries 16-18), we present a typology of verbal valency alternations, and identify the classes of verbs which display them (alternations: transitive vs. intransitive, prepositional intransitive vs. dative intransitive, verbs with subjects vs. subjectless verbs, reflexive vs. non-reflexive, variation in the choice of selected prepositions). In the second part of the paper, we examine the difference from present-day Romanian and put forward possible explanations for each type of variation. The diversity of the types of alternations, on the one hand, and the big frequency of the varying constructions in old Romanian, on the other hand, stem from the fact that the rules of the verb constructions were insufficiently stabilized in this period. This may account for the multiple hesitations and, in the case of translations, for the great frequency on loan translations.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

References in this publication: 29

6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
5Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
3Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
18Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
25Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
26Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
28Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
29Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
166Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
170Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
16Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
73Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
126Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
66Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
185Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
175Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
181Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
56Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
43Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
81I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
189Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
101I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
138Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: