“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Recenzie la , Numele proprii în traducere, Editura Universității de Vest, Timișoara,

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 321
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Language: French
Links:  

Preview: