“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexicologie biblică românească

Author:
ISBN:9735018683
Publisher:Humanitas
Place:Bucureşti
Year:
Links:

Table of contents:

1. Precizări introductive
2. Observații filologice și lingvistice asupra câtorva dintre textele cercetate
3. Abordare textuală sincronică a structurilor lexicale
4. Abordare textuală diacronică: lexicalizarea în limba română literară a câtorva concepte de sorginte biblică
5. Semnificații ale unei vechi polemici: Andrei Șaguna împotriva lui Ion Heliade-Rădulescu și traducerea Bibliei în limba română
6. Inconsecvență ortografică cu motivație confesională: I(i)sus H(ch)ristos
7. Informații și interpretări eronate privitoare la tradiția biblică românească
• În loc de concluzii
• Sigle și bibliografie
• Lexicologie biblique roumaine (Résumé)
• Postfață
• Indice de cuvinte, forme și sintagme

Cover:

Citations to this publication: 79

0Georgiana Lungu-BadeaIpostaze ale traductologiei în România (2000-2015)STR, II., 9-442017pdf
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
0Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1)2016pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuModalizarea, deixisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune românească integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, IV, 1992016pdf
0Cristian UngureanuElemente de discurs religios în traducerile românești ale Paradisului dantescEditura Sapientia2016
0Adrian Tudurachi„Geniul” împotriva „duhului”. Conceptualizarea creativităţii naţionale la începuturile literaturii româneALIL, LV, 1312015pdf
html
0Cristian MoroianuMotivarea internă a relațiilor semantice. Antonimia analizabilăVariația, 2, 2552015pdf
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe first complete translations of the Old Testament in Romanian. Biblical and philological perspectivesGIDNI, 2, 379-3872015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
0Mădălina UngureanuLe procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683)Phil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Alexandru MihăilăNon-Septuagintal Influences on the Bucharest Bible of 1688TDR, VI, 15-262014pdf
html
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
4Dana-Luminița TeleoacăStructuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară a PsalmilorALIL, LIV, 1112014pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăInovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţíe vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’ (II)LR, LXIII (1), 822014pdf
html
0Diana DarabanăThe problem of the truth in Eminescu's journalismLDMD, 2, 210-2172014pdf
html
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe influence of the Frankfurt Septuaginta on the Romanian biblical traditionCCI, 3, 767-7752014pdf
html
0Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
1Eugen MunteanuMaterial lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)ALIL, LIV, 72014pdf
html
0Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuComplementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)AUI, LX, 2172014pdf
1Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
0Lucian CarpFundamentarea biblică a terminologiei trinitare la părinții greci ai Bisericii din veacul al IV-leaExplorări, III, 1072014pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
0Simona ConstantinoviciElements sémantiques et stylistiques du texte poétique d'Arghezi. La dénomination de la divinitéTDR, VI, 421-4392014pdf
html
9Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
0Cristian UngureanuNumele lui Iisus Hristos în traducerile româneşti ale Paradisului lui Dante AlighieriBibl. Jass., 4, 1252013pdf
1Cristinel MunteanuDespre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică)LRM, XXIII (1-4), 1522013pdf
2Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 462013pdf
html
0Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
0Sabina RotenșteinGender Alternations Within the Toponymic Pair Sodom and GomorrahSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Simona ConstantinoviciModalităţi de numire a divinităţii în textul poetic arghezianPhil. Ban., VII (2), 134-1512013pdf
html
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
0Anuța-Rodica CiorneiAspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneștiExplorări, II, 552012pdf
0Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 552012pdf
html
3Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 262012pdf
html
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
1Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
0Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
6Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
45Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf
0Ana-Maria GînsacTeonime biblice românești. TipologieBibl. Jass., 2, 1052011pdf
html
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
0Anuța-Rodica CiorneiAnaliza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în BiblieExplorări, I, 1092011pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
2Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios - discurs specializatTDR, III, 335-3442011pdf
html
0Elena SpiridonElemente de gîndire teoretică regăsite în prefeţele textelor traduse sau editate de mitropolitul Veniamin Costache. Problematica traductologicăTDR, III, 143-1482011pdf
html
3Eugen PavelObservații filologice și lingvistice asupra primelor parimiare româneștiDR, s.n., XVI (2), 1432011pdf
html
0Eugen PavelLiturghierul în limba română (privire sintetică) LR, LX (1), 127-1382011pdf
html
0Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Iosif CămarăSingularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicaleTDR, III, 123-1292011pdf
html
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
2Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale traducerii la DosofteiTDR, III, 159-1682011pdf
html
0Mădălina UngureanuAspecte ale lexicului în Parimiile preste an (Iași, 1683)Explorări, I, 3922011pdf
0Ana-Maria GînsacO abordare cognitivistă a numelor proprii biblicePhil. Jass., VI (2), 63-732010pdf
html
0Dragoș MîrșanuA Historical Note on the Romanian Orthodox Spelling of the Name of Jesus: ‘Iisus’, Not ‘Isus’Bibl. Jass., 1, 1492010pdf
html
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
6Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
0Silvia Nicoleta BaltăAspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românescTDR, II, 99-1062010pdf
html
3Cristinel MunteanuExpresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologiceAUG/XXIV, II, 2802009pdf
0Loredana OpăriucVersiuni ale Psalmilor la Dosoftei și Șerban FoarțăTDR, I, 345-3522009pdf
html
0Carmen Maria DorlanAlteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la reprezentarea „ereticului” în literatura tipărită în Moldova la mijlocul secolului al XVII-leaLibraria, VII2008pdf

Reviews of this publication: 1

Silvia Nicoleta BaltăPhil. Jass., V (1), 2262009pdf
html

References in this publication: 63

158Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
7Eugen MunteanuInterferențe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, București, 1691)AUI, XLIX-L, 3492003-2004
10Dragoș MoldovanuDimitrie Cantemir între umanism și baroc
Tipologia stilului cantemirian din perspectiva figurii dominante
Cronica2002
98Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
43Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
62Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
22Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
16Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
30Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
34Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
51Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
4Eugen MunteanuTipuri de calcuri lexicale în Biblia de la București (1688) și în versiunile preliminare contemporane (cu exemplificări din Cartea înțelepciunii lui Solomon)AUI, XXXVI, 591990
1Eugen MunteanuConfigurația cîmpului semantic referitor la noțiunile din sfera cunoașterii în Biblia de la București în comparație cu originalul grecesc al traduceriiAUI, XXXV, 431989
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (III)LR, XXXVIII (1), 311989
36Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
2Vasile ArvinteCalcuri lingvistice în cartea “Ieşirea” (PO, BB, Ms. 45, Ms. 4389)ALIL, XXXII, 251988-1991pdf
html
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (I)LR, XXXVII (5), 4551988
10N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (II)LR, XXXVII (6), 5211988
77Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
55Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
134Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Corneliu DimitriuDiscontinuitatea în Biblia de la BucureștiLR, XXXIV (5), 3951985
52Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
5Dragoș MoldovanuMiscellanea philologicaLR, XXXIII (5), 4141984
114Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
163Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
201Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
2Maria Purdela-SitaruCalcuri lingvistice în unele texte blăjene din secolul al XVIII-leaLR, XXIX (2), 971980
53Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
50Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
132Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
22Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
43Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
19Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
45Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
74I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
1V. SolomonDespre calcurile lingvistice din textele bilingve slavo-româneLR, XVIII (4), 3331969
29Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
32Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
173Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
3G. MihăilăContribuții la studiul calcului lingvistic (Pe baza textelor bilingve slavo-române din sec. al XVI-lea)SCL, XVIII (5), 5291967
2Petru VaidaCalcul lingvistic ca procedeu de creare a terminologiei filozofice la Dimitrie CantemirLR, XV (1), 31966
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
1G. F. ȚepeleaCîteva precizări în legătură cu izvoarele și glosele Noului Testament de la Bălgrad (1648)LR, XII (3), 2741963
3I. ȘtefanCalcul lingvisticLR, XII (4), 3351963
5Vasile ArvinteDin terminologia corpului omenesc: șold, coapsă, pulpă (pe baza ALR)SCL, XIV (4), 4391963
122Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3Mihai C. BăcescuPăsările în nomenclatura și viața poporului românEditura Academiei1960
313Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Viorica PamfilCalcuri romîno-maghiare în „Palia de la Orăștie”CL, II, 2091957
21Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989
209August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
181Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
145Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
8Antoine Meillet
  • Esquisse d’une histoire de la langue latine
  • Schiţă pentru o istorie a limbii latine
Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1928; 2014 (trad.)html
93I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
121I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
116Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
186Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
74Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
129Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
68Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].