“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

The Syntax of Old Romanian

Author:
ISBN:9780198712350
Publisher:Oxford University Press
Place:Oxford
Year:
DOI:

Table of contents:

• Detailed contents and author attributions
Series preface (Adam Ledgeway, Ian Roberts)
Preface (Gabriela Pană Dindelegan)
Abbreviations and conventions
The contributors
1. Introduction
2. The verb and its arguments: the root clause
3. Non-finite verb forms and non-finite constructions
4. The nominal phrase
5. Adjectives and adjectival phrases
6. Adverbs and adverbial phrases
7. Prepositions and prepositional phrases
8. Coordination and coordinating conjunctions
9. The complex clause
10. Word order and configurationality
11. Clausal organization and discourse phenomena
12. Conclusions
Appendix 1: Corpus
Appendix 2: Maps. Regional distribution of the main old Romanian texts
References
Index
Online annexes (link)

Cover:

The Syntax of Old Romanian

Citations to this publication: 57

0Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
0Roxana PatrașHajduk novels in the nineteenth-century Romanian fiction: notes on a sub-genreSJRS, 2, 24-332019pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
0Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Estelle VariotLe texte, témoin d’une langue, en constant contact avec la société et la culture environnantesBSLR, XXVII, 2012018pdf
0Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
0Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeInversiunea auxiliarului în istroromână ‒ un fenomen păstrat din româna vecheDindelegan, 1972017
0Adnana Boboc, Mădălina Botez, Ștefania CosteaVerbele românești fără nominalizare în -re: inventar și clasificareDindelegan, 552017
0Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
0Dana Niculescu, Carmen Mîrzea VasileParticipiul perfect activ cu valoare adjectivală ‒ analiză de corpus dialectal dacoromânDindelegan, 3192017
0Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Margareta Manu Magda
 • Interjecția în texte vechi românești
 • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
0Margareta Manu MagdaApelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba românăICONN 4, 8632017pdf
html
0Mihaela-Viorica ConstantinescuObservații asupra strategiilor epistemice și evidențiale (secolul al XVII-lea ‒ începutul secolului al XIX-lea)Dindelegan, 1092017
0Oana Uță BărbulescuScurte observații asupra delocutivelor de deferență în documentele moldovenești de la începutul secolului al XVII-lea (1600‒1640)Dindelegan, 4452017
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
1Blanca CroitorUtilizări arhaice şi regionale ale genitivuluiLR, LXV (4), 505-5132016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
2Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
3Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
0Adina DragomirescuNotă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română vecheNeamțu, 2152015pdf
5Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
2Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
1Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
1Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
11Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html

References in this publication: 194

8Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
4Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
3Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
2Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
5Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
5Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
3Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
2Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
4Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
3Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
8Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
3Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
5Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
5Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
11Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
1Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
3Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
2Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
2Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
1Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
7Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 272014pdf
html
7Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
16Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
6Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeUrme ale selecţiei auxiliarului de perfect compus în românăDimitrescu – Niculescu, I, 3382013
7Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
2Carmen-Irina FloareaAria de răspândire și sensurile lui «frățâne»Marin, 225-2312013
2Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
2Gabriela Pană DindeleganPe marginea subiectului realizat ca nominal nearticulat în româna vecheDimitrescu – Niculescu, II, 6272013
4Gabriela Pană Dindelegan, Carmen Mîrzea VasilePe marginea unei construcții vechi și populare: «(mi-)a fost dat (să ...)». Cu referire la limba vecheMarin, 377-3832013
2Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
6Mihaela GheorgheParametrul deplasării multiple a elementului WH (interogativ/relativ). Observaţii privind structurile cu grup interogativ/relativ multiplu în limba română vecheLR, LXII (2), 2402013pdf
html
23Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
25Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
44Adam Ledgeway
 • From Latin to Romance
  Morphosyntactic Typology and Change
 • De la latină la limbile romanice
  Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaePasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?LR, LXI (1), 732012pdf
html
3Gabriela Pană DindeleganFeminine Singular Pronouns with Neutral ValueRRL, LVII (3), 249-2612012pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
14Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
40Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
51Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
19Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
3Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeRomanian Possessives: Adjectives or Pronouns? A comparative perspectiveBidu-Vrănceanu, 1112011
6Camelia StanElemente de sintaxă diacronică: structurile interogative / relative multipleMancaș, 4332011
3Cristinel SavaSubstituția complementizatorilor în copii ale Letopisețului lui NeculceIpostaze, I, 1312011
14Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
23Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
2Alina TigăuTowards an account of differential object marking in romanianBWPL, XII (1)2010pdf
html
9Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
5Gabriela Pană DindeleganPe marginea a două norme sintactice ale Grupului prepozițional: „prezența” articolului hotărât în grupul Prepoziție + Nominal și construcția prepoziției întreBrâncuș, 1872010
28Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
7Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
2Andreea DincăCurând – adverb independent sau formă a verbului a cureLR, LVIII (2), 2022009html
1Benjamin FagardGrammaticalisation et renouvellement : conjonctions de cause dans les langues romanesRRL, LIV (1-2), 21-432009pdf
html
7Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
8Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 1732009html
1George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
5Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
1Maria Rita Manzini, Leonardo SavoiaMesoclisis in the Imperative: Phonology, Morphology or Syntax?STiL, 3, 512009pdf
27Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
12Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
24Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
4Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
10Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
1Mihaela PopescuSistemul morfo-sintactic al condiționalului în limba română veche, modernă și contemporanăAUC, XXIX (1-2), 1822007html
50Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
9Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
14Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
4Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
5Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
17Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
22Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
65Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
54Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
16Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
15Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
107Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
22Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
4Emanuela TimotinOriginea pasivului românescSCL, LIII (1-2)2002html
21Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
18Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
72Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
13Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
35Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
64Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
31Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
6Alexandra CornilescuRemarks on the Syntax and the Interpretation of Romanian Middle Passive SE SentencesRRL, XLIII (5-6), 3171998
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
1Ion GhețieUn specialist român la SiegenLR, XLV (1-6), 991996
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
1Johannes KramerAsupra principiilor de editare a textelor vechi româneștiLR, XLIV (5-6), 2001995
1Ruxandra Pană-BoroianuElemente de oralitate în documente neliterare scrise în secolul al XVI-leaFD, XIV, 631995
1Ion GhețieFilologia românească în viziunea unui savant germanLR, XLIII (3-4), 1341994
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
40Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
3Gheorghe ChivuPrepozițiile pentru și printru în secolul al XVI-leaLR, XL (1-2), 451991
9Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
64Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
10Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
47I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 231983-1984pdf
html
4Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea construcției partitive de tipul un prieten de-al meuLR, XXXII (1), 151983
36Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
7Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
4Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea numeralului articulat în construcții de tipul partea întîiaSCL, XXXI (2), 2131980
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
14Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
10Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
6Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
54Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
2Ion GhețieMoldova și textele rotacizanteLR, XXV (3), 2571976
4Mioara AvramCondiționalul cu valoare de indicativ trecut în texte vechi româneștiSCL, XXVII (4), 3531976
152Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
23Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
47Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
15Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
4Constantin FrâncuComplementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-leaALIL, XXIV, 51973pdf
html
41Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
3Elena Berea-GăgeanuObservații privind structura și evoluția viitorului în limba românăLR, XXI (6), 5031972
22Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
1Dan BugeanuViitorul cu HABEO în limba română, II. Etimologia lui va. Construcțiile de tipul o să cîntSCL, XXII (1), 511971
9Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
52Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
10Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
5Dan BugeanuFormarea condiționalului în limba românăSCL, XXI (5), 5431970
1Dan BugeanuViitorul cu HABEO în limba română, ISCL, XXI (6), 6211970
12Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
1Ion GhețieÎn legătură cu localizarea Evangheliarului din PetersburgLR, XVIII (3), 2791969
5Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
9Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
40Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
20Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
4Valeria Guțu RomaloLe futur en roumain aux XVIe – XVIIIe sièclesRRL, XIII (5), 4271968
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
5Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
1Ion GhețieUn hapax legomenon în Codicele sturdzan: și (= să)LR, XVI (2), 1911967
4Elena BereaObservații asupra diatezei pasive în limba românăSCL, XVII (5), 5671966
1Ion GhețieVocativul doamneleLR, XV (3), 3051966
2Romulus TodoranDespre și « să » în graiurile dacoromîneCL, XI (2), 1931966
1Ion GhețieDin nou despre și, semn al conjunctivului în graiul crișeanSCL, XVI (5), 6051965
54Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
1Alexandru RosettiȘi « să », dans le nord-ouest de la TransylvanieRRL, IX (4), 3951964
1Ion GhețieȘi, semn al conjunctivului în graiul crișeanLR, XII (3), 2471963
127Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
72John Austin
 • How to do Things with Words
 • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
3Elena BereaDin istoria posesivului său-lui în limba romînăSCL, XII (3), 3191961
61Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
31Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
5Paula DiaconescuExprimarea complementului de agent în limba romînăLR, VIII (2), 31959
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
2Maria ZdrengheaSlavona „Legendei Duminicii” din Codicele de la IeudCL, III, 1091958
7Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 271958
8Eugen SeidelElemente sintactice slave în limba românăEditura Academiei1958
2Al. ProcopoviciPe drumurile Dicționarului. Probleme de sintaxă: conjuncțiile și interjecțiile de, ca și că, dacă și decDR, XI, 11948pdf
80Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
12Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
143Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
10Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
1Sextil PușcariuViitorul cu „vadere”DR, VI, 3871929-1930pdf
98Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
1Nicolae DrăganuIarăși „de” și „dacă”. (Răspuns dlui Al. Rosetti)DR, IV (2), 9161924-1926pdf
7Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
7Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 2511922-1923pdf
7Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf
100I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
34Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
61Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
126I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
16Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].