“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română

Authors:
Publisher:Editura Minerva
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 16

0George Bogdan ȚâraDespre traducerea psalmilor din Tîlcul evangheliilorChivu, 522-5412017
0Aura MocanuSimboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion GheţieExplorări, IV, 1912016pdf
0Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Aura MocanuContribuția Diaconului Coresi la dezvoltarea limbii române literare în opinia lui Ion Gheție (1930-2004)AUT, LI-LII, 712013-2014pdf
html
0Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 4812013pdf
html
0Sorin CrișanThe Transylvanian Printing in the 16th-17th CenturyJRLS, 3, 46-512013pdf
html
1Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 2252012pdf
html
0Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 262012pdf
html
6Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
0Eugen PavelLiturghierul în limba română (privire sintetică) LR, LX (1), 127-1382011pdf
html
0Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
1Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html

Reviews of this publication: 1

Ana-Maria MinuțAUI, XLI-XLII1995-1996

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].