“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tratat de lingvistică generală

Authors:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 25

0Valentin Dragoș Biro
  • Dinamica în limbă
  • Dynamics in language
Diacronia, 9, A1342019pdf.ro
pdf.en
0Valentin Dragoș BiroChange in language – evolution or progress?GIDNI, 6, 495-5042019pdf
html
1Georgiana Lungu-BadeaIpostaze ale traductologiei în România (2000-2015)STR, II., 9-442017pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
3Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
2Daniela KohnTabellarium sau valoarea sintezei în predarea limbilor străine. Un studiu comparativ român-germanAUT, LI-LII, 1012013-2014pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
2Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
0Liliana PopovschiAspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale)PhilM, LIV (3-4), 1472012pdf
html
0Bianca Romaniuc-BoularandGénéricité, cadence et alternance dans Voyage au bout de la nuit de Céline. Étude contrastive avec les traductions roumainesSGC, 16, 114-1252011pdf
html
0Livia DuracConţinuturi, semnificaţii ale comunicării în presa scrisă post-decembristăMass-media..., 171-1812011pdf
1Oana BadeaSinonimia în terminologia biomedicală de origine englezăStudia UPM, 11, 2222011pdf
html
0Victoria BușmachiuMotivarea unor cuvinte în terminologia populară româneascăPhilM, LIII (5-6), 146-1482011pdf
html
8Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
16Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
0Marius-Radu ClimPreocuparea pentru o lingua universalis… în căutarea limbii începuturilorPhil. Jass., III (2), 225-2412007pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
0Ioana VidExistă un stil publicistic?Frățilă, 545-5512005pdf
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf
0Polina KiseolarReflectarea statutului de bilingvi al vorbitorilor de limbă română din sudul regiunii OdesaAUI, LI, 233-2432005pdf
0Viorica PopaUnele consideraţii asupra fenomenului analogiei la româniAUI, LI, 359-3692005pdf
10Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].