“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicționar de analiză a discursului

Author:
Publisher:Institutul European
Place:Iași
Year:

Cover:

Dicționar de analiză a discursului

Citations to this publication: 12

Reviews of this publication: 1

Magdalena IurescuAUS, 26 (1), 466-4672016pdf

References in this publication: 37

16Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
37Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
78Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
111Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
6Florin-Teodor OlariuDimensiunea ludic-agonală a limbajului
Prolegomene la o abordare interacționistă a structurilor conversaționale
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2007
38Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
10Sanda-Maria Ardeleanu (coord.)Perspectives discursives
Concepts et corpus
Casa Editorială Demiurg2007
32Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
361Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
11Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
71Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
10Casia ZahariaExpresiile idiomatice în procesul comunicării
Abordare contrastivă pe terenul limbilor română şi germană
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2004html
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
47Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
10Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
55Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
175Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
12Constanța AvădaneiConstrucții idiomatice în limbile română și englezăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2000html
42Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
80Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
104Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
83Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
38Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
5Sanda-Maria ArdeleanuRepere în dinamica studiilor pe text
De la o gramatică narativă (GN) către un model de investigaţie textuală (IT)
Editura Didactică și Pedagogică1995
21Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
48Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
204Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
140Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
30Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
84Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
72John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
39Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
3Tudor VianuContexte legate și nelegate din punctul de vedere stilisticLR, V (3), 161956
206Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
88Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].