“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Introducere în studiul limbii române literare

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 26

0Cornelia Pavel NichiforProblemele limbajelor de specialitate în lingvistica română şi italianăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
0Aura MocanuSimboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion GheţieExplorări, IV, 1912016pdf
0Gheorghe ChivuLa modernisation latino-romane du lexique roumain. Le modèle interneDICE, XIII (2), 72016pdf
1Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov
  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)
Diacronia, 3, A392016pdf.ro
pdf.en
50Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Dragoș Vlad TopalăInternational scientific terms of the 20th century (1900–1910)GIDNI, 2, 555-5582015pdf
html
0Elena-Lavinia DiaconescuAlexandru Odobescu’s contribution to the development of the Romanian literary languageLDMD, 3, 797-8052015pdf
html
2Emanuela I. DimaTextul gastronomic românesc între dialectal și literar. Studiu de caz: Buna menajeră de Ecaterina (colonel) SteriadVariația, 2, 1872015pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Anca-Elena DavidThe debates regarding to the writing of Romanian language dictionary in Familia periodical (1865-1906)LDMD, 1, 102-1062013pdf
html
0Noémi Fazakas, Csaba Attila BothLinguistic norm and language contact: the case of the Hungarian language in RomaniaLDMD, 1, 453-4622013pdf
html
0Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
0Ioana-Crina CoroiConsidérations sur la dynamique de la langue littéraire roumaineANADISS, 13, 922012pdf
0Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
6Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
45Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Sorin Cristian SemeniucJournalistic Style and Political Language in RomanianBSUMK, 202011pdf
html
3Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
0Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf
170Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].