“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din istoria scrierii românești

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 3

0Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Gheorghe ChivuAlfabetele vechilor noastre scrieri bisericeştiTDR, VIII, 9-192016pdf
html
0Raluca Elisabeta IftimeModelul ortografic polonez în scrieri ale unor cărturari moldoveni din secolele al XVI-lea și al XVII-lea (Luca Stroici și Miron Costin)Variația, 1, 1992015pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].