“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Introducere în studiul graiurilor românești

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 10

0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Sorin GuiaA special form of communication: the dialectal inquiryLDMD, 5, 95-1022017pdf
html
0Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
11Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
2Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
0Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].