“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Eterogenitatea adverbului românesc. Tipologie și descriere

Author:
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Cover:

Citations to this publication: 16

0Alexandra CunițăCam şi valoarea modală a enunţuluiSIL6, 682-6922017pdf
0Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
1Ion GiurgeaAdverbul clitic mai ca particulă aditivăDindelegan, 2132017
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Blanca CroitorDublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologicăLR, LXV (1), 612016pdf
1Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
0Alexandra CunițăOpérateurs de l’indétermination et marques de la modalité dans un article de l’hebdomadaire roumain Dilema VecheAUT, LIII, 372015pdf
0Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
3Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Cristian MoroianuConsiderații diacronice asupra relației de sinonimieSIL5, 5442015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
2Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
1Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 2472013pdf
html
52Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
3Rodica Zafiu„Particula” -şi: între intensificare şi indefinireDirecții, I, 2772012pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].