“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Introducere în filologia românească. Probleme. Metode. Interpretări

Authors:
Publisher:Editura Enciclopedică Română
Place:București
Year:

Citations to this publication: 13

0Eugen PavelTextual criticism and the editing of Romanian writings in the 19th centuryDR, s.n., XXII (2), 1062017pdf
html
0Eugen PavelPreliminarii la o istorie a criticii textuale românești din epoca modernăChivu, 487-4982017
0Maria MarinProbleme ale literarizării formelor şi a textelor dialectaleSIL6, 219-2252017pdf
1Adina Chirilă
  • Pentru o istorie a punctuației românești
  • Towards a history of the Romanian punctuation
Diacronia, 3, A332016pdf.ro
pdf.en
1Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
1Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov
  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)
Diacronia, 3, A392016pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
1Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
0Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
49Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].