“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dosoftei, Viața și petreacerea svinților. Studiu lingvistic, partea I

Author:
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:

Cover:

Citations to this publication: 9

References in this publication: 19

58Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
22Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
29Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
8Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
II. Fonetica
Editura Sedcom Libris2000
167Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
17Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
30Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
132Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
35Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
17Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
108Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
198Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
8Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
89Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
54Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
120I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
43Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].