“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Studiu lingvistic asupra Paliei de la Orăștie

Author:
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Table of contents:

1. Introducere
2. Fonetica
3. Morfologia
4. Sintaxa
5. Formarea cuvintelor
6. Lexicul
7. Comparație între textul Paliei de la Orăștie și Pentateuhul lui Heltai
8. Comparație între textul Paliei de la Orăștie și textul latinesc corespunzător
9. Concluzii
10. Bibliografie

Cover:

Citations to this publication: 7

References in this publication: 68

12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
39Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Roxana VieruPalia de la Orăştie – The Reflection of the Sources in the Romanian TranslationELI, 6, 1282010pdf
html
3Roxana VieruPalia de la Orăștie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecteTDR, I, 229-2372009pdf
html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
74Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
3Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
1Roxana VieruDerivarea cu sufixe în Palia de la OrăștieAUI, LIII, 932007
50Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
107Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
63Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
35Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
87Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
52Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
36Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
27Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
35Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
1Ion GhețieConjunctivul prezent al verbului avea. Considerații istoriceLR, XXIX (5), 4871980
3Constantin FrâncuDin istoria numeralului românesc: vechimea formelor pai̯sprezece, șai̯sprezece, șai̯zeciLR, XXVII (6), 5991978
6Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
3Constantin FrâncuDin istoria „genului personal” în limba română: genitiv-dativul femininelor în -ca, -gaLR, XXIII (5), 4091974
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
1Ion GhețieVechimea formelor verbale în -m de la pers. 1 sg. a imperfectuluiSCL, XXIII (1), 591972
4Bela KelemenCu privire la începutul influenței maghiare asupra limbii româneCL, XVI (2), 2311971
8Constantin FrâncuCu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii româneFD, VII, 1791971
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
52Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
10Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
5Francisc KirályFonetica istorică și împrumuturile lexicale (În legătură cu e- (ă-) > a- în împrumuturile românești de origine maghiară)SCL, XXI (3), 3671970
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
180Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 1751967pdf
html
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
4Laura VasiliuGenerarea determinanților nominali prepoziționaliSCL, XVI (1), 1171965
3Paula DiaconescuConstrucții prepoziționale echivalente cu un caz oblic în traducerile din secolul al XVI-leaLR, XIII (3), 2241964
127Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
115Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
222August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
22Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
97Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
59Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
113Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
126I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].