“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Propoziția relativă

Author:
ISBN:9736971422
Publisher:Paralela 45
Place:Pitești
Year:

Table of contents:

Cover:

Citations to this publication: 20

0Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
1Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
1Mihaela Gheorghe
  • Construcții (pseudo)scindate în româna veche
  • (Pseudo)cleft constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A912017pdf.ro
pdf.en
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
70Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
0Alina ReșceanuOn amount relative clauses in RomanianCIL2015/L, 772015pdf
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
1Raluca AlexeClassification of Complex Conditional Connectives in RomanianBul. UTBv, 6 (2), 352013pdf
html
2Mihaela GheorgheInfinitival Relative ClausesRRL, LVI (4), 393-4012011pdf
html
0Gabriela Bîlbîie, Frédéric LaurensTowards a non-elliptical analysis of verbless relative adjunctsBWPL, XII (1)2010pdf
html
1Dana ManeaCircumstanţiale contrase – circumstanţiale reduseLR, LVIII (2), 221-2292009pdf
html
0Gabriela Bîlbîie, Frédéric LaurensTowards a non-elliptical analysis of verbless relative adjunctsBWPL, XI (2)2009pdf
html
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html

References in this publication: 46

126Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
192Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
59Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
14Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
89Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
53Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
208Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
2Elena Negoiță SoareTough (without) Movement. Remarques sur les constructions du type facile à direSCL, XLVIII (1-4), 3071997
137D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
90Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
2Liliane Tasmowski-De RyckRéférents et relations anaphoriquesRRL, XXXIX (5-6), 4571994
42Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
1Maria Polkowska-Semeniuk, Lech T. PolkowskiConcerning the Anaphora Resolution Problem in Formal Approaches to Natural LanguageRRL, XXXVII (2-3), 2051992
25Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
3Corina Cilianu-LascuTematizare și Dislocare Stîngă în română și francezăSCL, XL (3), 2131989
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
217Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
151Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
71Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Alexandra CornilescuRecent Developments in Generative Theory; the Pro-drop Parameter and the Analysis of Romanian and English Infinitive ConstructionsRRL, XXIX (4), 3311984
11Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
60Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
36Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
2Frieda EdelsteinDespre sintaxa relativului careCL, XXIII (1), 931978
85Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
76Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
3Frieda EdelsteinDespre „legătura relativă” în limba românăCL, XVI (2), 3371971
6D. D. DrașoveanuObservații asupra cuvintelor relaționaleCL, XIII (1), 191968
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
82Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
3Angela BiduCel(a) ce și cel(a) careSCL, XVII (1), 871966
1Gabriela Pană DindeleganPropozițiile relative în gramatica transformaționalăSCL, XVII (3), 3211966
2Ștefan HázyNote sintacticeLR, XV (1), 1031966
60Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
1Leontin GhergariuPropozițiile atributive relative introduse prin „cine”LR, XII (2), 1251963
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
1I. RizescuObservații asupra propozițiilor subordonate relative din Carte cu învățăturăSCL, XIII (1), 451962
1Elena CarabuleaAtributivele circumstanțialeSCL, X (3), 3431959
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].