“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română

Author:
Publisher:Casa Cărții de Știință
Place:Cluj-Napoca
Year:

Table of contents:

• Cuvânt-înainte
I. Conceptul de «analogie» în lingvistică. Fundamente teoretice și delimitări conceptuale
  1. Limba – categorie istorică
  2. „Descoperirea” legilor fonetice
    2.1. Geneza conceptului de «lege» în lingvistică
    2.2. Consolidarea conceptului de «lege»
    2.3. Adversarii legilor „fără excepții”
  3. Analogia – fenomen lingvistic. Istoric. Interpretări. Controverse
    3.1. Istoricul noțiunii
    3.2. Scurtă privire asupra receptării conceptului de «analogie» în lingvistica românească și importanța acordată fenomenului în literatura de specialitate
II. Mecanismul analogiei și manifestările ei în diversele compartimente ale limbii române
  1. Raționamentul prin analogie. Importanța modelului
  2. Încercare de tipologie a analogiei lingvistice: tipuri fundamentale și trăsături definitorii
  3. Efecte ale analogiei în limba română
III. Analogia – mecanismul de forță al creativității lexicale
  1. Nivelul lexical în organizarea sistematică a limbii. Structuri specifice de organizare a vocabularului
  2. Analogia lexicală – între abatere și creație lingvistică
  3. Analogia și caracterul sistematic al derivării
IV. Analogia – factor de regularizare gramaticală
  1. Factorii care au determinat reorganizarea sistemului gramatical în trecerea de la latină la română
  2. Rolul analogiei în sistemul flexiunii substantivului
  3. Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale
V. Manifestări nesistematice ale analogiei
  1. Contaminația
  2. Hipercorectitudinea
  3. Etimologia populară
• Concluzii
• Abrevieri bibliografice

Cover:

Citations to this publication: 1

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 88

3Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu: lingvist şi filologEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
163Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
86Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
2Ionel ApostolatuAspecte ale trunchierii în româna actualăAUG/XXIV, I, 1262008
2Ionel ApostolatuRolul analogiei în sistemul flexiunii verbaleSIL1, 2512008
74Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
2Ionel Apostolatu, Gina NeculaElemente de gramatică normativă
Corectitudine şi greşeală
Editura Europlus2008
31George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
83Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
34Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
24Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
1Ionel ApostolatuConceptul de analogie în lingvistica. Aspecte ale receptarii termenului în literatura de specialitateAUA, 5 (1)2004html
21Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
12Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
175Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
263Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
2Eugeniu CoșeriuFilozofia limbajului (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 632001-2002
1Eugeniu CoșeriuLimba română – limbă romanică (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 1412001-2002
179Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
6Eugeniu CoșeriuCreația metaforică în limbajDR, s.n., V-VI, 112000-2001pdf
html
2Florica DimitrescuElemente japoneze recente în limba românăDR, s.n., V-VI, 792000-2001pdf
html
2Constantin DominteSubstituția lexicală voluntară în vorbirea neformală. Considerații teoretice generale și de ordin etimologic pentru o lingvistică a vorbiriiFD, XIX, 912000
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
45Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
41Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
85Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
110Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
33Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
75Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
13Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
72Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
74Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
27John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
41Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
51Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
14Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
136Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
180Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
34Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
51Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
127George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
211Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
13Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
28Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
46Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
11Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
145Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
35Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
72Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
25Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
11Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
2Maria Luiza PurdelaContaminația în graiurile populareCL, XIII (2), 3331968
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
2Theodor HristeaTipuri de etimologie popularăLR, XVI (3), 2371967
3Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
33Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
88N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
46Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
113Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
323Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
20Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
35Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
1D. GafițanuConcepția lingvistică a lui Al. LambriorAUI, II (1-2), 35-511956
3Luiza Seche, Mircea SecheDespre etimologie populară și contaminațieLR, V (1), 251956
3Tatiana Slama-CazacuObservații și cercetări experimentale cu privire la « contaminări »SCL, VII (3-4), 2071956
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
37Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
210Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
3Gheorghe IvănescuOriginea alternanței substantivale fem. sing. (-)á-, fem. pl. (-)ắ-BIFR, VI, 971939
5Iorgu IordanSufixe romînești de origine recentă (neologisme)BIFR, VI, 11939
186Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
124I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
119Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
134Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
90Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
16Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
66Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].