“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română

Author:
Publisher:Casa Cărții de Știință
Place:Cluj-Napoca
Year:

Table of contents:

• Cuvânt-înainte
I. Conceptul de «analogie» în lingvistică. Fundamente teoretice și delimitări conceptuale
 1. Limba – categorie istorică
 2. „Descoperirea” legilor fonetice
  2.1. Geneza conceptului de «lege» în lingvistică
  2.2. Consolidarea conceptului de «lege»
  2.3. Adversarii legilor „fără excepții”
 3. Analogia – fenomen lingvistic. Istoric. Interpretări. Controverse
  3.1. Istoricul noțiunii
  3.2. Scurtă privire asupra receptării conceptului de «analogie» în lingvistica românească și importanța acordată fenomenului în literatura de specialitate
II. Mecanismul analogiei și manifestările ei în diversele compartimente ale limbii române
 1. Raționamentul prin analogie. Importanța modelului
 2. Încercare de tipologie a analogiei lingvistice: tipuri fundamentale și trăsături definitorii
 3. Efecte ale analogiei în limba română
III. Analogia – mecanismul de forță al creativității lexicale
 1. Nivelul lexical în organizarea sistematică a limbii. Structuri specifice de organizare a vocabularului
 2. Analogia lexicală – între abatere și creație lingvistică
 3. Analogia și caracterul sistematic al derivării
IV. Analogia – factor de regularizare gramaticală
 1. Factorii care au determinat reorganizarea sistemului gramatical în trecerea de la latină la română
 2. Rolul analogiei în sistemul flexiunii substantivului
 3. Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale
V. Manifestări nesistematice ale analogiei
 1. Contaminația
 2. Hipercorectitudinea
 3. Etimologia populară
• Concluzii
• Abrevieri bibliografice

Cover:

Citations to this publication: 0

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 88

2Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu: lingvist şi filologEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
156Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
66Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
2Ionel ApostolatuAspecte ale trunchierii în româna actualăAUG/XXIV, I, 1262008
1Ionel ApostolatuRolul analogiei în sistemul flexiunii verbaleSIL1, 2512008
70Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
1Ionel Apostolatu, Gina NeculaElemente de gramatică normativă
Corectitudine şi greşeală
Editura Europlus2008
29George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
79Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
29Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
8Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
20Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
1Ionel ApostolatuConceptul de analogie în lingvistica. Aspecte ale receptarii termenului în literatura de specialitateAUA, 5 (1)2004html
20Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
11Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
162Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
260Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
2Eugeniu CoșeriuFilozofia limbajului (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 632001-2002
1Eugeniu CoșeriuLimba română – limbă romanică (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 1412001-2002
170Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
5Eugeniu CoșeriuCreația metaforică în limbajDR, s.n., V-VI, 112000-2001pdf
html
2Florica DimitrescuElemente japoneze recente în limba românăDR, s.n., V-VI, 792000-2001pdf
html
2Constantin DominteSubstituția lexicală voluntară în vorbirea neformală. Considerații teoretice generale și de ordin etimologic pentru o lingvistică a vorbiriiFD, XIX, 912000
22Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
41Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
11Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
37Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
78Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
100Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
27Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
27Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
69Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
12Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
68Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
67Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
24John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
38Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
48Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
11Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
134Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
171Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
30Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
45Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
112George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
201Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
13Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
26Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
44Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
9Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
132Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
33Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
68Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
23Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
8Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
2Maria Luiza PurdelaContaminația în graiurile populareCL, XIII (2), 3331968
60Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
31Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
2Theodor HristeaTipuri de etimologie popularăLR, XVI (3), 2371967
3Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
31Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
82N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
42Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
110Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
313Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
19Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
30Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
1D. GafițanuConcepția lingvistică a lui Al. LambriorAUI, II (1-2), 35-511956
3Luiza Seche, Mircea SecheDespre etimologie populară și contaminațieLR, V (1), 251956
3Tatiana Slama-CazacuObservații și cercetări experimentale cu privire la « contaminări »SCL, VII (3-4), 2071956
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
35Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
200Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2Gheorghe IvănescuOriginea alternanței substantivale fem. sing. (-)á-, fem. pl. (-)ắ-BIFR, VI, 971939
5Iorgu IordanSufixe romînești de origine recentă (neologisme)BIFR, VI, 11939
181Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
121I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
116Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
129Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
87Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
15Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
59Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].