“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Morfosintaxa verbului în limba română veche

Author:
ISBN:9738243297
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:

Citations to this publication: 9

Reviews of this publication: 1

Sorin GuiaAUI, XLVIII2002

References in this publication: 58

63Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
35Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
47Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
115Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
201Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
20Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
1Corneliu DimitriuProblema unității limbii române literare vechi (cu referiri speciale la Biblia de la București)AUI, XXXV, 631989
211Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
1Ioan OpreaFenomene caracteristice modernizării limbii române lirerareALIL, XXXI, 651986-1987pdf
html
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 231983-1984pdf
html
1Corneliu DimitriuCategorii gramaticale de persoană şi număr în unele texte româneştiALIL, XXIX, 3091983-1984pdf
html
86Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
1Corneliu DimitriuFrecvența timpurilor în unele texte româneștiAUI, XXVII, 571981
5Gavril IstrateOriginea limbii române literareEditura Junimea1981
54Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
211Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
1Corneliu DimitriuObservații în legătură cu categoriile gramaticale de diateză și mod în unele texte româneștiAUI, XXV, 671979
1Ecaterina TeodorescuComplement al verbului sau auxiliar de persoană?LR, XXVII (2), 1151978
10Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
1Ion GhețieNote de morfologie istorică româneascăSCL, XXVIII (6), 6391977
13Alexandru AndriescuStil şi limbajEditura Junimea1977
2Dumitru NicaNume predicativ adverbial?AUI, XX, 411974
2Flora ȘuteuVarianta standard în ierarhia stilistică a limbiiLR, XXIII (4), 2671974
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
69Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
8Constantin FrâncuCu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii româneFD, VII, 1791971
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971
10Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
3Gh. ConstantinescuParticularități semantice și sintactice ale verbului a trebuiLR, XIX (1), 151970
15Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 1751967pdf
html
3Corneliu DimitriuObservații în legătură cu verbele semiauxiliare de aspectLR, XVI (4), 2971967
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
3Ștefan HázyPredicate verbale compuse?CL, X (2), 2891965
17Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
35Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
10Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
77Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
210Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
220August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
186Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
14Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
95Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
47Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900
66Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].