“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Curs de lingvistică generală. Ediția a III-a

Author:
ISBN:9736406490
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Cuvînt înainte (Ioan Milică)
Notă asupra ediției (Ioan Milică)
I. Obiectul lingvisticii și metode de cercetare
 1. Obiectul de cercetare
 2. Metode de cercetare
II. Limbă – gîndire – societate
 A. Limbă și gîndire
 B. Limbă și societate
III. Limba – sistem semiotic
 A. Semnul lingvistic
 B. Organizarea semnelor lingvistice în interiorul limbii
IV. Istoria și geografia limbii
 A. Istoria limbii
 B. Geografia limbii
V. Din istoria ideilor despre limbă
Bibliografie generală
Dumitru Irimia – fiinţă şi stil (Ilie Moisuc)
Mic dicţionar de autori citaţi (Ioan Milică)

Cover:

Citations to this publication: 6

0Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
1Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
0Ioan MilicăIdeologie şi limbajAUI, LIX, 89-1102013pdf
1Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
0Viorica CondratLes facteurs de réussite de la communicationANADISS, 13, 76-912012pdf
0Marius-Radu ClimPreocuparea pentru o lingua universalis… în căutarea limbii începuturilorPhil. Jass., III (2), 225-2412007pdf
html

References in this publication: 66

1Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
19Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
86Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
95Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
183Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
19Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
67Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
10Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
19Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
37David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
14Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
35Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982
15Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
193Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
7Ariton VraciuLingvistică generală şi comparatăEditura Didactică și Pedagogică1980
33Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
33Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
5Noam ChomskyThe logical structure of linguistic theoryPlenum1975
19Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
22Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
12Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970
65Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
7Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
33Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
31Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
3Henri WaldRealitate şi limbajEditura Academiei1968
12Tatiana Slama-CazacuIntroducere în psiholingvisticăEditura Științifică1968
30Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
67Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
46Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
47Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
17Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
32Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
70Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
1I. DănăilăNote despre conceptul de „normă lingvistică”LR, XII (4), 3251963
1Maria ManoliuMorfemul în lingvistica modernăLR, XII (1), 31963
3Paula DiaconescuPe marginea unor lucrări despre morfemSCL, XIII (4), 5191962
29Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
1Emanuel VasiliuLimbă, vorbire, stratificareSCL, X (3), 4651959
19Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
1Lucia WaldDespre concepția lingvistică a lui I. A. Baudouin de CourtenayLR, VII (4), 51958
27Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
9Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
9Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
37Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
34Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
1Alexandru GraurContribuții la studiul raporturilor dintre forma și conținutul cuvintelorSCL, IV, 891953
67Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
195Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
8Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
40Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
145Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
87Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
53Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
52Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
53Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
5James Mark Baldwin
  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)
114Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
6Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
IV. Register
Fues's Verlag (R. Reisland)1902
10Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
83Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
10Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890
69Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].