“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

De la traducere la norma literară. Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare

Author:
ISBN:973703824X
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Cover:

De la traducere la norma literară

Citations to this publication: 23

0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC, 482016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC, 522016pdf
0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC, 292016pdf
0Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Daiana CuibusRetorica morfosintaxei în textul biblic – cîteva observaţii despre pronumeTDR, VII, 161-1702015pdf
html
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe first complete translations of the Old Testament in Romanian. Biblical and philological perspectivesGIDNI, 2, 379-3872015pdf
html
0Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
1Liliana Soare
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses
Diacronia, 1, A92015pdf.ro
pdf.en
0Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
3Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
1Ioan-Florin FlorescuÎn multe chipuri de Scripturi
Studii de traductologie biblică românească
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
2Alexandru Gafton
  • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
  • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe influence of the Frankfurt Septuaginta on the Romanian biblical traditionCCI, 3, 767-7752014pdf
html
0Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
0Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
7Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
35Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Alexandru GaftonL'emploi et les valeurs de la famille du roum. "făţă" dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html

Reviews of this publication: 1

References in this publication: 47

18Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
8Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
137Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
69Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
78Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
80Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
155Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
5Emilian Cornițescu, Dumitru AbrudanLimba ebraică biblicăInstitutul Biblic și de Misiune al B.O.R.1996
58Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
98Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
22Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
53Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
69Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
143Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
191Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
6Mariana CostinescuBiblia lui Luther, unul din izvoarele Apostolului coresianLR, XXIX (2), 1271980
10Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
21Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
47Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
4Lucia Djamo-DiaconițăConstrucții prepoziționale slave calchiate după limba română (în documentele de cancelarie din Țara Românească, secolul al XVI-lea)SCL, XXIV (4), 3891973
41Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
62Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
12Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
28Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
148Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
17Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
5Alexandru ZacordonețCurs de limba slavă vecheEditura Didactică și Pedagogică1962
285Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
73A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
65Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
11Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
187August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
39Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
112Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
84Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
52Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
82I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
52Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
116I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
112Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
170Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
122Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
79Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
63Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865
3Wilhelm GeseniusGeschichte der hebräischen Sprache und Schrift
Eine philologisch-historische Einleitung in die Sprachlehren und Wörterbücher der hebräischen Sprache
Vogel1815
88Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].