“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv

Author:
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Prefață (Maria Iliescu)
Mulțumiri
Introducere
Partea I. Perspectiva tradițională
  I. Generalități
  II. Viziuni structurale asupra lexicului până la Trier
  III. Perspectiva Trier-Weisgerber
  IV. Alte perspective și observații contemporane cu teoria Trier-Weisgerber
  V. Observații critice asupra perspectivei tradiționale. Raportul cu lexicografia
Partea a II-a. Perspectiva modernă
  VI. Câmpul lexical în viziunea lexematicii lui Coseriu
  VII. Orientarea cognitivistă. Lingvistic și extralingvistic
Partea a III-a. Aplicații ale teoriei câmpurilor lexicale
  VIII. Terminologia populară a formelor de relief pozitiv. Câmpuri lexicale
  IX. Perspectiva modernă și lexicografia
Concluzii
Abstract/Résumé
Bibliografie
Indice de autori

Cover:

Teoria câmpurilor lexicale

Citations to this publication: 9

References in this publication: 9

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
24Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
81Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
71Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
30John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Dragoș MoldovanuUn fenomen ignorat în anchetele dialectale: resemantizarea toponimelorALIL, XXX, 231985html
1Vlad CojocaruCîmpul semantic al noţiunii de “loc defrişat” în toponimia din bazinul Uzului (Moldova)ALIL, XXVIII, 631981-1982pdf
html
2Eric BuyssensLe structuralisme et l’arbitraire du signeSCL, XI (3), 4031960

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].