“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria limbii române. Ediție definitivă

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 136

0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 4152017pdf
0Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
0Florica DimitrescuDin istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)Dindelegan, 1592017
0Ioan DănilăAcuzativul etimologic latinesc – resursă pentru cultivarea limbii româneChivu, 179-1832017
0Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Oana Uță BărbulescuScurte observații asupra delocutivelor de deferență în documentele moldovenești de la începutul secolului al XVII-lea (1600‒1640)Dindelegan, 4452017
0Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
0Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
0Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
0Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
0Grigore BrâncușEminescu şi unitatea limbii române (fragment)Mareș, 532016
0Maria MarinDespre situaţia actuală a graiurilor româneşti din UngariaMareș, 1062016
0Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
0Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
0Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
0Simona Goicu-CealmofCuvinte creștine românești moștenite din limba latinăFelecan, 220-2272016
0Adrian PoruciucNumele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic *moldwaPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
1Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
0Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
0Livia Căruntu-CaramanFile din evoluţia limbii românePhilM, LVII (5-6), 822015pdf
0Luminița FasselGheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneştiALIL, LV, 1132015pdf
html
0Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
0Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
0Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
5Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
2Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
0Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
4Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
2Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
1Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
1Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Elena ZgârcibabăRepere identitare la nivelul sintactic al limbii româneLRM, XXIV (2), 1122014pdf
0Inna Negrescu-BabușCercetări privind elementele de substrat din limba românăLRM, XXIV (2), 1992014pdf
0Iulia MărgăritNote lexicale de la românii din TransnistriaFD, XXXIII, 1712014pdf
2Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 872014pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
0Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
7Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
0Grigore BrâncușProblemele substratului limbii româneLR, LXII (4), 4172013pdf
html
0Ioan DănilăNorma lingvistică în discursul religios. Retorica smerenieiAUI, LIX, 195-1992013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
48Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Alexandru Niculescu„Barbarii” și Imperiul Romei – Occidentul și Orientul Europei romaniceDR, s.n., XVII (1), 72012pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
13Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
0Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
1Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 3372012pdf
html
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
6Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
3Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
0Andrei AvramReflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonăLR, LX (1), 4-92011pdf
html
0Ruxandra LambruInscripţiile în limba română de la schitul Fedeleşoiu, jud. VâlceaRSL, XLVII (1), 532011pdf
0Benita Stavre, Daniela Stoica, Erinda Papa“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and RomanianDICE, VII (1), 1172010pdf
html
7Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
8Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
1Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
1George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
4Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
0Maria M. ManoliuCognitive categories and noun classification. Romance neuter: from [passivity] to [indifference]BWPL, XI (1)2009pdf
html
0Mariana MangiuleaEtimologii revizuiteRSL, XLV, 1152009pdf
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
0Mihaela ParaschivPosibile influenţe româneşti asupra limbii latine din documentele de cancelarie din MoldovaAUI, LIV, 41-522008pdf
1Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008pdf
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Cornelia StancuObservation sur la dérivation déverbale en roumain contemporain (concernant particulièrement la contribution du suffixe -eala)ELI, 3 (1), 2112007pdf
html
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
0Ioan DănilăRomanitate, românitate, românistică, în cazul Gheorghe CaragaţăEITM, 2, 257-2642007pdf
html
0Mihaela GăitănaruL’évolution du neutre roumainELI, 3 (1), 1442007pdf
html
11Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
2Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
0Adina Matrozi MarinPrepoziţiile în secolul al XVI-leaELI, 2 (1), 622006pdf
html
1Adrian PoruciucLingvistica istorică ieşeană: între realizări şi promisiuni de onoratPhil. Jass., II (2), 283-2942006pdf
html
1Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
0George Bogdan ȚâraDespre perifraza verbală a perfectului în latina târzieAUT, XLIV, 2532006pdf
html
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
3Maria IliescuLa grammaticalisation de l’expression du déterminant d’appartenance en ancien français et en roumainRRL, LI (2)2006pdf
html
3Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
0Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
0Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
10Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
1Alexandru NiculescuAvatarurile protestantismului românesc. Reforma, reformeleDR, s.n., IX-X, 45-592004-2005pdf
html
2Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Veronica ChindeObservații asupra realizării sintetice vs analitice a mai-mult-ca-perfectului în subdialectul bănățeanDR, s.n., IX-X, 221-2282004-2005pdf
html
0Paraschiva BobocRelaţii lingvistice româno-bulgare: cuvinte româneşti în limba bulgarăAOU, XV, 31-402004pdf
html
0Viorica PopaFenomenul analogiei în lingvistica româneascăLRM, XIV (12), 1002004pdf
16Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
13Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Elena BurdușaEtimologia lui călătorAUT, XLI, 292003pdf
html
0Raluca V. CondulețSubiectul. Aspecte ale repetării şi reluării subiectului în scrierile originale româneşti din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-leaAOU, XIV, 63-682003pdf
html
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
0Valentina CiobanuExprimarea complementului direct prin acuzativul numelor cu prepoziţia pe (în diacronie)LRM, XI (4-8), 1312001pdf
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Teofil TeahaLat. aggestum în limba românăDR, s.n., III-IV, 751998-1999pdf
html
0Alexandru NiculescuSur la position de l’article défini en roumainDR, s.n., II (1-2), 2531996-1997pdf
html
0Mariana BaraCategoria gramaticală a determinării în aromână (articularea hotărâtă a adjectivului calificativ)DR, s.n., II (1-2), 391996-1997pdf
html
0Simion DănilăReflexe ale genitivului dialectal în onomastica bănățeanăDR, s.n., II (1-2), 611996-1997pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].