“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Paleografia româno-chirilică

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 14

0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
0Andreea DinicăLimbă vie și normă literară în Țara Românească la jumătatea secolului al XIX-lea. Mărturii directe și indirecte în Gramatica lui Iordache Golescu (1840)LR, LXIV (2), 1752015pdf
0Otilia UrsTrei criptograme descifrateDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Andreea DrișcuGramatica românească a lui Radu Tempea (1797). Ediție critică și studiu lingvistico-filologicMunteanu, 348-3592013pdf
0Florin VasilescuDin hrisoave: cuvintele harturghie şi hărturărie (?) LR, LXII (1), 202013pdf
html
47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
50Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
7Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
1Florica-Elisabeta NuțiuContribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literareLibraria, III2004pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].