“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Limba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea

Author:
ISBN:9739436528
Publisher:Editura Univers Enciclopedic
Place:București
Year:

Citations to this publication: 50

0Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
0Ioan Milică, Sorin Guia
  • Rețetele culinare: oralitate și scripturalitate (I)
  • Culinary recipes: orality and scripturality (I)
Diacronia, 5, A712017pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Adrian ChircuPerechi sinonimice adverbiale intraenunţiale în limba română vechePerspective, 3732016pdf
0Gabriela-Iuliana Morcov, Ioan Milică
  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (II)
Diacronia, 4, A512016pdf.ro
pdf.en
1Radu DrăgulescuConsiderații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”AOU, XXVII (2), 3052016pdf
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
1Andreea-Victor GrigoreEvoluţia inventarului în terminologia meteorologiei. Niveluri de utilizareSIL5, 4782015pdf
0Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
0George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
0Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
2Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Ana-Cristina HalichiasUn tratat neolatin de anatomie a dinţilorCoteanu, 187-1952014pdf
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
1Andreea-Victoria GrigoreCâteva observaţii asupra folosirii termenului vreme în Foletul NovelAUB, LXIII, 15-262014pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăLes figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte : la métaphore dans le texte modern des Psaumes (I). Aspects théoriquesPhil. Jass., X (2), 207-2162014pdf
html
0Felicia DumasLa dimension culturelle dans les traductions de littérature religeuse orthodoxeAtel. Trad., 21, 1812014pdf
html
0Gabriela BirișPragmaticalizarea verbului a ştiDiacronie–sincronie, II, 292014pdf
7Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 462013pdf
html
0Gabriela E. Dima„Cântecul lui Ienăchiţă” redactat în neogreacă, izvoare şi răspândireRITL, VII (1-4), 1172013pdf
0Gheorghe ChivuLiteratura română veche. Priorităţi ale cercetării academice actualeRITL, VII (1-4), 172013pdf
1Laura ManeaTerminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic. Anul al III-lea (2011–2013). Realizări (partea I)Phil. Jass., IX (2), 167-1742013pdf
html
0Maria FrențiuLimbajul tehnic de cultPhil. Ban., VII (2), 152-1742013pdf
html
0Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
4Dana-Luminița TeleoacăArs poetica: texte et métatexte dans la littérature vétérotestamentaire des PsaumesTDR, IV, 241-2522012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 912012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 552012pdf
html
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
2Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
0Sorin GuiaAspecte ale discursului religios din Bucovina. Studii de cazDirecții, II, 2292012pdf
5Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
2Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
0Gheorghe ChivuValori stilistice ale numelor proprii în scrisul vechi românescICONN 1, 1152011pdf
html
0Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
1Gheorghe ChivuModele stilistice de origine folclorică în Istoria ieroglificăAUT, XLVIII, 1352010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
1Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uță BărbulescuLe macroacte testamentaire roumain du XVIIe siecle dans l’espace européen. Stéréotypie et innovationDICE, VII (1), 652010pdf
html
0Viorica AvramDimensiunea afectiv-estetică a predicii religioase creştineControverse, II, 252010pdf
9Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf
1Gheorghe ChivuDidahiile lui Antim Ivireanul și înnoirea limbajului predicii româneștiLRM, XVIII (9-10), 2032008pdf
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
1Gheorghe ChivuDimitrie Cantemir și limba română literară vecheLRM, XVII (10-12), 1332007pdf
0Ioan MilicăExpresivitatea: definire, categorii, nivele de manifestareAUI, LIII, 3952007

References in this publication: 41

3Eva MârzaDin istoria tiparului românesc
Tipografia de la Alba Iulia (1577–1702)
Imago1998
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuStructuri dialogale la cronicarii moldoveniLR, XLVI (1-3), 1191997
1Gheorghe ChivuExistă un stil științific și tehnic în limba română veche?LR, XXXIX (1), 51990
1Gheorghe ChivuStilurile limbii române literare în perioada 1532–1640. II. Stilul textelor juridice și administrativeLR, XXXV (1), 201986
1Gheorghe ChivuStilurile limbii române literare în perioada 1532–1640. III. Stilul textelor științifice și tehniceLR, XXXV (2), 1101986
2Constantin FrâncuNeologisme juridico-administrative în documentele din Oltenia din timpul administrației austriece (1718–1739). ISCL, XXXVI (4), 3071985
2Constantin FrâncuNeologisme juridico-administrative în documentele din Oltenia din timpul administrației austriece (1718–1739). IISCL, XXXVI (6), 4951985
3Gheorghe ChivuStilurile limbii române literare în perioada 1532–1640 (I)LR, XXXIV (6), 5091985
2N. A. UrsuCu privire la „momentul 1750” în dezvoltarea limbii române literareLR, XXXIV (6), 5201985
49Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
3Gheorghe ChivuVersuri satirice cu pretext medical din prima jumătate a secolului al XVIII-leaLR, XXXIII (2), 1331984
1Alexandru MareșCea mai veche versiune românească a Florii DarurilorLR, XXXII (3), 2221983
6Gheorghe ChivuCuvinte de origine italiană într-un manuscris românesc din prima jumătate a secolului al XVIII-leaSCL, XXXIV (4), 3411983
69Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
10Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
8Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). III. Stilul textelor matematiceLR, XXX (2), 1391981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). IV. Stilul textelor medicaleLR, XXX (3), 2211981
8Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). V. Stilul textelor filozoficeLR, XXX (5), 5051981
5Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
143Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
10Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). ILR, XXIX (2), 1111980
19Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
2Paula DiaconescuUnitatea limbii române și stratificarea ei stilistică. Sincronie și diacronie în cercetarea stilurilor pentru TILRSCL, XXIX (4), 4311978
8Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
1Magdalena GeorgescuContribuții la problema unificării limbii literare. Despre edițiile succesive ale Molitvenicului din secolul al XVIII-leaLR, XXIV (4), 3231975
119Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
120Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
4Alexandra RomanPsaltirile românești din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Probleme de filiațieLR, XXIII (3), 2331974
1Alexandru MareșCel mai vechi Gromovnic românescLR, XXIII (1), 291974
1Gheorghe ChivuComparația în opera scriitorilor romantici româniLR, XXIII (6), 4871974
1Gheorghe ChivuMetafora în opera scriitorilor romantici româniLR, XXII (3), 2171973
5Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971
2Ștefan GiosuElementul popular în opera lui Dimitrie CantemirAUI, XVI, 671970
2Ștefan GiosuLimba textelor juridice din secolul al XVII-leaAUI, IX, 101-1511963
75N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
6Ion CoteanuStilurile moderne ale limbii romîne literareLR, IX (2), 471960
1Alexandru AndriescuContribuția marilor cronicari moldoveni și munteni la dezvoltarea limbii literareAUI, III (1-2), 97-1411957
4J. ByckVocabularul științific și tehnic în limba romînă din secolul al XVIII-leaSCL, V (1-2), 311954
170Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
3Nicolae DrăganuPagini de literatură veche. (O colecție de cărți populare într’un manuscris din jumătatea a doua a sec. XVIII)DR, III, 2381922-1923pdf
122Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].