“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O sintaxă diacronică a limbii române vechi

Author:
Publisher:Editura Universităţii
Place:Bucureşti
Year:

Table of contents:

Abrevieri și simboluri
Preliminarii
1. Interferența modelelor sintactice: sintaxa slavonă, sintaxa latină savantă, sintaxa limbii vorbite
2. Grupul nominal
 2.1. Determinanții
 2.2. Cuantificatorii
 2.3. Modificatorii restrictivi/nonrestrictivi
 2.4. Posesivul
 2.5. Argumentele numelui
 2.6. Marcarea cazului în grupul nominal
 2.7. Concluzii
3. Structura propoziției/frazei
 3.1. Predicatul
 3.2. Numele predicativ
 3.3. Complementul predicativ al obiectului
 3.4. Predicativul suplimentar
 3.5. Argumentele verbului
 3.6. Structurile pasive. Complementul de agent
 3.7. Cuantificatorii verbului
 3.8. Circumstanțialele
 3.9. Concluzii asupra structurii propoziției/frazei
4. Structurile verbale nonfinite
5. Grupul adjectival
 5.1. Complementele și regimul sintactic al adjectivelor
 5.2. Cuantificatorii grupului adjectival
 5.3. Adjuncții grupului adjectival
 5.4. Concluzii
6. Grupul adverbial
7. Gradarea și comparația
8. Negația
9. Propozițiile interogative și cele relative
10. Coordonarea
11. Apoziția cu suport sintactic [+ nominal] sau [– nominal]
12. Caracteristici generale ale frazării
13. Punctuația textelor vechi
14. Considerații finale
Bibliografie
Indice tematic

Cover:

O sintaxă diacronică a limbii române vechi

Citations to this publication: 36

0Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
0Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
0Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
0Emanuela TimotinParticularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763Dindelegan, 4232017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
0Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
0Adrian ChircuPerechi sinonimice adverbiale intraenunţiale în limba română vechePerspective, 3732016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
0Daniela Luminița TeleoacăStructural patterns of the verb’s argument in modern Romance languages. With reference to the underclass of psychological verbsGIDNI, 3, 468-4872016pdf
html
0Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
0Ștefan Găitănaru
  • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
  • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Adrian ChircuUn tipar locuțional adverbial în limba veche: pre scurt, în lin, cu blândVariația, 1, 112015pdf
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
3Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
0Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 5952015pdf
0Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
1Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
0Georgiana PîrvulețApoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașatVariația, 1, 1132015pdf
1Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
0Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
0Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
0Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
0Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
3Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
1Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf

Reviews of this publication: 2

References in this publication: 119

1Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
1Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
12Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
7Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
6Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 1592013pdf
html
1Luisa Valmarin„Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la fragment narativRITL, VII (1-4), 592013pdf
15Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
19Mihaela Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
2Camelia StanSintaxa documentelor româneşti de la Muntele Athos: probleme şi rezultate LR, LXI (3), 3872012pdf
html
3Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
36Adam LedgewayFrom Latin to Romance
Morphosyntactic Typology and Change
Oxford University Press2012
25Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
13Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
31Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012
34Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
11Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
16Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
20Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
7Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
13Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
18Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
5Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
6Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
3Gabriela Pană DindeleganVerbele „denumirii” şi relaţia cu alte verbe care primesc două complemente − cu referire specială la limba vecheControverse, I, 1412010pdf
1Camelia StanDin istoria numeralului românescTeme actuale, 7272009
4Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 2852009html
141Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
7Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
21Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
9Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
13Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
61Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
6Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html
1Camelia StanCuantificarea grupului nominal prin recategorizare sintactico-semanticăDindelegan2007
9Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
7Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
12Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
6Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
2Rudolf WindischStudii de lingvistică şi filologie româneascăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
14Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
336Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
18Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
11Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
138Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
9Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
70Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
79Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
20Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
23Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
111Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
2Emanuela TimotinOriginea pasivului românescSCL, LIII (1-2)2002html
7Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
19Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
58Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
2Emanuela TimotinPasivul românesc în textele originale din secolul al XVI-leaSCL, LI (1), 2252000
31Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
11Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
6Petre Gheorghe BârleaIntroducere în studiul latinei creștineMacarie; Grai și suflet – Cultura națională1999; 2000
26Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
47Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
156Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
13Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
64Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
6Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
100Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
1Marina RădulescuNote despre complementul indirect în genitiv și regentul săuLR, XLI (1-2), 951992
64Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
34Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
126Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
62Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
43I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
49Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
72Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
100Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
146Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
191Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Mioara AvramSur l’histoire de certaines constructions relatives dans la langue roumaineRRL, XXV (5), 4671980
2Mioara AvramGenitivul complement al unui adjectiv și rolul lui al (a, ai, ale)SCL, XXXI (5), 5111980
155Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Magdalena GeorgescuConsiderații filologice asupra unui vechi text românescLR, XXVII (1), 731978
43Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
3Mioara AvramCondiționalul cu valoare de indicativ trecut în texte vechi româneștiSCL, XXVII (4), 3531976
7Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
38Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
65Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Constantin FrâncuComplementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-leaALIL, XXIV, 51973pdf
html
36Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
5Tamara RepinaCaracterul sintagmatic al declinării româneștiSCL, XXII (5), 4591971
42Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
64I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
15Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
32Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
17Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
23Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
150Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
5Nicolae SaramanduReluarea și anticiparea complementului indirect exprimat prin substantiv în limba română din secolul al XVIII-leaSCL, XVII (4), 4231966
2Nicolae SaramanduLocul complementului indirect exprimat prin substantivSCL, XVI (4), 4991965
50Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
6I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
2Maria RădulescuTopica atributului adjectival în Evanghelia cu învățătură a diaconului CoresiSCL, XIV (2), 2331963
26Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
4Paula DiaconescuExprimarea complementului de agent în limba romînăLR, VIII (2), 31959
288Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Emanuel VasiliuProblema articolului și a funcțiilor sale în limba românăLR, I, 321952
5J. ByckDerivație și sintaxăSCL, II, 1251951
66Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
11Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
171Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
7Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
5Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 2511922-1923pdf
6Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 5651921-1922pdf
83I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
27Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
40Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
117I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
173Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
123Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].