“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Précis de morphologie romane

Author:
ISBN:9786061700394
Publisher:Casa Cărții de Știință
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 0

Reviews of this publication: 3

References in this publication: 31

8Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
23Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
4Michael MetzeltinGramatică explicativă a limbilor romanice
Sintaxă şi semantică
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
4Carmen Mîrzea VasileCe înseamnă adverb de mod?LR, LVIII (2), 2382009html
159Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
8Martin-Dietrich Glessgen
  • Linguistique romane
    Domaines et méthodes en linguistique française et romane
  • Lingvistica romanică
    Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică
Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2008, 2012; 2014 (trad.)html
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
11Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
261Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
63Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
92G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
168Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
25Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
2Gabriela ScurtuLe roumain et le français – points extrêmes sur l’axe des langues néo-latinesRRL, XXXVIII (1-3), 2431993
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
206Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
4Mioara AvramContacte între română și alte limbi romaniceSCL, XXXIII (3), 2531982
167Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
1Dumitru CopceagFapte dialectale romanice în perspectivă tipologicăFD, VII, 1731971
1Maria IliescuÎn legătură cu originea demonstrativului dacoromânesc ălLR, XVI (2), 1671967
74Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
53Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
33Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
28Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
28Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
148Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
117Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].