“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Précis de morphologie romane

Author:
ISBN:9786061700394
Publisher:Casa Cărții de Știință
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 1

Reviews of this publication: 3

References in this publication: 31

12Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
25Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
6Michael MetzeltinGramatică explicativă a limbilor romanice
Sintaxă şi semantică
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
5Carmen Mîrzea VasileCe înseamnă adverb de mod?LR, LVIII (2), 238-2472009pdf
html
170Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
11Martin-Dietrich Glessgen
  • Linguistique romane
    Domaines et méthodes en linguistique française et romane
  • Lingvistica romanică
    Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică
Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2008, 2012; 2014 (trad.)html
9Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
12Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
68Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
30Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
2Gabriela ScurtuLe roumain et le français – points extrêmes sur l’axe des langues néo-latinesRRL, XXXVIII (1-3), 2431993
62Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
216Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
51I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
7Mioara AvramContacte între română și alte limbi romaniceSCL, XXXIII (3), 2531982
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
84Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
1Dumitru CopceagFapte dialectale romanice în perspectivă tipologicăFD, VII, 1731971
1Maria IliescuÎn legătură cu originea demonstrativului dacoromânesc ălLR, XVI (2), 1671967
81Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
58Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
39Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
29Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
35Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
158Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
46Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
127Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].