“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Elemente de istorie a limbii române

Author:
ISBN:9739866522
Publisher:Editura Restitutio
Place:Iaşi
Year:

Citations to this publication: 4

References in this publication: 39

11Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
25Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
18Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
136Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
46I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
33Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
15Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
53Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
204Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
37Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
71Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
37Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
32Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
45Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
28Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
112Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
24Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
318Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
214August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
182Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
42Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
76Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
10Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
94Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
56Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
58Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
122I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
117Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
190Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
131Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
63Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].