“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele latine (A-Putea)

Authors:
Publisher:Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 45
Place:Bucureşti; Piteşti
Year:

Table of contents:

Abreviațiuni
A, Ă
B
C
D
E
F
G
H
I, Î
J
K
L
M
N
O
P-Putea

Citations to this publication: 122

0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
0Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
0Lia Brad ChisacofPermisivitate aloglotă și consecințele sale asupra codurilor lingvistice folosite în companiile comerciale de la Sibiu și BrașovSIL6, 240-2482017pdf
0Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Cosmina CosmaSemantic power: nun-naș-nănaș and its correspondent on dialects from South I]talyCCI, 4, 203-2102016pdf
html
0Cristian MoroianuSincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale româneștiPerspective, 3112016pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
1Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Mihaela-Marian MorcovDenumiri pentru ‘(păr) alb’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXV, 1212016pdf
0Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Du–Dv.FD, XXXV, 1632016pdf
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
0Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
0Ionuț GeanăAspecte dialectale în interpretarea hărţii ‘familie’, pe baza Atlasului lingvistic român pe regiuni. SintezăFD, XXXIV, 382015pdf
1Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân, literele Č, D–DrFD, XXXIV, 1342015pdf
0Pierre SwiggersL’Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Aspects du travail etymographique de Sextil PuşcariuCSP, I, 1572015pdf
0Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
6Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
2Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
4Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
1Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Amalia PavelescuAn anthropological and linguistic approach towards expressing painCCI, 3, 123-1282014pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Florina-Maria BăcilăThe lexical family of the noun “farmec” in Traian Dorz’s poetryJRLS, 4, 343-3502014pdf
html
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă (2)Phil. Ban., VIII (2), 782014pdf
0Simona-Andreea ȘovaRomanian linguistic context of Alexandru I. Philippide’s era. PreliminariesCCI, 3, 911-9202014pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
7Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
0Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic ICONN 2, 5982013pdf
html
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă: iz-Phil. Ban., VII (1), 30-512013pdf
html
0Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
48Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
0Ana-Maria BotnaruOn the Romanian Term CodruSCOL, V (1-2), 292012pdf
html
0Cristian MoroianuFamilia lexicală: o abordare lexicograficăDirecții, II, 1332012pdf
1Florina BăcilăDin nou despre derivatele cu prefixul NE- în lirica lui Traian DorzAUT, L, 1152012pdf
html
13Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
0Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
0Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 452012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
3Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 2052012pdf
35Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Ana-Maria BotnaruOn the Romanian Term PădureSCOL, IV (1-2), 212011pdf
html
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
0Gabriela StoicaAspecte diacronice ale lexicului afectivitățiiAUG/XXIV, IV (1), 612011pdf
0Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduLeagăn în ALRR. Sinteză. Digitalizare și aspecte geolingvisticeFD, XXX, 452011pdf
4Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 1932011pdf
html
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
7Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
0Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
1Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
0George RusnacEtimologii (I)LRM, XX (11-12), 882010pdf
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: albastru în limba românăBLM, 11, 136-1432010pdf
html
0Voica RaduConsideraţii etimologice asupra cuvântului balaurPhil. Ban., IV (2), 20-252010pdf
html
18Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
5Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Ana-Maria BotnaruA Few Remarks on the Forest Terminology in RomanianSCOL, I (1-2), 352008pdf
html
0Cristina Radu-GoleaRepere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastruAUT, XLVI, 202-2102008pdf
html
0Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Doina Marta BejanContribuţia lingviştilor evrei la dezvoltarea lexicografiei şi etimologiei româneştiRom. major.2007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
48Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
0Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (VI)DR, s.n., XI-XII, 107-1102006-2007pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
0Grigore BrâncușPerspectiva etimologică asupra familiei de cuvinteELI, 2 (1), 202006pdf
html
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
0Maria AldeaSubiectivitatea traducerii: Un punct de vedereIanua, 6, 141-1522006pdf
html
9Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
1Ana-Maria PopObservaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromânFrățilă, 447-4562005pdf
2Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
0Florina-Maria BăcilăMijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectalFrățilă, 113-1232005pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (V)DR, s.n., IX-X, 1912004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
13Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Elena BurdușaEtimologia lui călătorAUT, XLI, 292003pdf
html
1Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţiAOU, XIV, 39-482003pdf
html
0Gheorghe MihăilăSpecificul și unitatea limbii române în cercetările lui B. CazacuLRM, XIII (6-10), 1482003pdf
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Ștefan GiosuA (se) naște „naître”DR, s.n., II (1-2), 3111996-1997pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].