“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Relațiile dintre lingvistica română și cea europeană. O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea

Author:
Publisher:Editura Saeculum I.O.
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 4

References in this publication: 16

1Werner BahnerZur spezifischen Bedeutungsentwicklung von gemeinromanischen Wörtern im Rumänischen: lat. anima > inimă « Herz »SCL, XXXI (5), 5171980
1Petru ZugunUn precursor român al fonologieiAUI, XXV, 991979
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
1N. A. UrsuModelul francez al gramaticii lui I. Eliade RădulescuLR, X (4), 3221961
115Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
66Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
48Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
97Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
59Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
16Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
47Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900
4Arsène Darmesteter
  • La Vie des mots
    Étudiée dans leurs significations
  • Viața cuvintelor
    Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html
92Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
16Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html
67Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].