“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicţionar al limbii române vechi. Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI

Author:
Publisher:Editura Enciclopedică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 50

0Florica DimitrescuDin istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)Dindelegan, 1592017
0Florica DimitrescuDin istoria numelor duble de persoană în româna vecheChivu, 42-702017
1Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
0Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
0Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
0Florica DimitrescuO prea scurtă istorie a prefixoidelorDiacronie–sincronie, II, 2832014pdf
0Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literarăDiacronie–sincronie, I, 3032014pdf
0Virgil NestorescuObservaţii asupra Dicţionarului etimologic al limbii române (DELR)LR, LXIII (4), 5012014pdf
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
2Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
1Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
3Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 2052012pdf
35Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Alexandru MareșInterpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână LR, LX (4), 5292011pdf
html
0Anca-Maria BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Criterii şi metodeRSL, XLVII (1), 172011pdf
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Marcu GabinschiEtimologii – 2010BLM, 12, 462011pdf
html
0Petru ZugunGlose şi comentarii la „torna”, „retorna” şi „fratre”LR, LX (2), 151-1562011pdf
html
0Ruxandra LambruInscripţiile în limba română de la schitul Fedeleşoiu, jud. VâlceaRSL, XLVII (1), 532011pdf
0Anca BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Cu privire specială asupra numelor feminineRSL, XLVI (1), 192010pdf
0Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
6Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Sergiu DrincuPrefixul ne- în Codicele VoroneţeanPhil. Ban., IV (1), 161-1682010pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1Anca BercaruNume feminine de origine laică în antroponimia româneascăRSL, XLII, 1692007pdf
48Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Anca BercaruDerivarea numelor feminine în limba românăRSL, XLI, 1752006pdf
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
2Petru ZugunXenismeComun. intercult.2006pdf
html
0Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
1Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
0Marinela MachidonManuscrise şi tipărituri slavone şi româneşti. Tipărituri româneşti existente la Biblioteca Judeţeană ConstanţaAOU, XVI, 301-3142005pdf
html
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
10Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Diana-Loredana ArbănașiEntopicul bahnă – certitudine în MehedințiAUT, XLII-XLIII, 172004-2005pdf
html
0G. MihăilăLocul lui H. Tiktin în lingvistica româneascăDR, s.n., IX-X, 172004-2005pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].