“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin
  • Functions of style in St. Augustine’s Christian rhetoric

Author:
Publication: Diacronia, 1, A7
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Răspîndirea creștinismului a determinat schimbări culturale majore în Europa și în întreaga lume. Fără a insista asupra relațiilor dintre noua religie și cultura clasică, este suficient să arătăm că, în planul artei de a vorbi convingător, perspectiva asumată de părinții Bisericii creștine a favorizat, pe de o parte, supraviețuirea unora dintre lucrările de elocință ale Antichității, și, pe de altă parte, a condus la instaurarea unei retorici religioase care s-a desprins treptat de sub tutela vechilor modele. Lucrarea de față are ca obiectiv de bază prezentarea sintetică și sistematică a concepției Sf. Augustin asupra importanței și funcțiilor elocuției, pentru a reliefa inovațiile pe care acest gînditor le aduce canonului retoric clasic.
  • The spread of Christianity determined major cultural changes all over Europe as well as in the entire world. Without further dwelling on the relationships between the new religion and the classical culture, we will show that, in the art of eloquence, the perspective of the fathers of the Christian Church favoured, on the one hand, the survival of some of the Ancient rhetorical works and led to the introduction of a religious rhetoric that gradually departed from the influence of the old models, on the other. This paper aims at synthetically and systematically describing St. Augustine's view on the importance and functions of elocution, in order to reveal the innovations brought by this scholar to the classical rhetorical canon.
Key words:
  • elocuție, predică, retorică creștină
  • eloquence, sermon, Christian rhetoric
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

114Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
1Alexandru GaftonO ipoteză interpretativă asupra sintagmei paulinice „a vorbi în limbi”Echid., 7-8, 29-311995
40Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN