“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Originea dialectelor limbii române în concepția lui G. Ivănescu

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, L, p. 71
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:[The Origin of Romanian Dialects in G. Ivănescu’s Theory] In this article the author analyses G. Ivănescu’s theory regarding the origin of Romanian dialects, as it is developed in The History of the Romanian Language (Istoria limbii române, Iaşi, Junimea, 1980). Several issues are debated: main aspects regarding the origin of the Romanian language (in terms of territory and historical period), as well as of the Romanian People, the age of dialect splitting of the Romanian language, the problem of Old Romanian and its dialect profile, etc.
Key words:the origin of the Romanian language, Old Romanian, the age of dialect splitting of the Romanian language, dialects of Old Romanian
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 26

5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera CFD, XXXI, 792012
15Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
40Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
3Ștefan GiosuDialectul dacoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXVI, 1211990
4Ștefan GiosuDialectul istroromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXV, 751989
3Ștefan GiosuDialectul meglenoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIV, 531988
3Ștefan GiosuDialectul aromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIII, 581987
28Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
4Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice între aromână și graiurile din BanatLR, XXXV (3), 2251986
3Vasile ArvinteConceptul de „română primitivă” în Istoria limbii române de G. IvănescuAUI, XXVIII-XXIX, 91982-1983
203Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
6Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
27Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
69Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
40Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
45Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
4Alexandru RosettiAsupra repartisărei dialectale a istroromîneiGS, V (1-2), 11931-1932
91Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
2Tache PapahagiRăspuns la o dare de samăGS, III (1), 2411927
13Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
41Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
6Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 381924-1926pdf
55Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
130Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: