“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Toponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLV, p. 15-72
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:L`article comprend la toponymie des vallées de Bistra et de Sebeş, département de Caraş-Severin, Roumanie. Les noms de lieux ont été enregistrés à la suite d`amples enquêtes. On a consulté également un grand nombre de documents historiques (publiés ou en manuscrit) et des matériaux cartographiques qui se trouvent aux Archives d`État de Caransebeş.
Les principes de rédaction du glossaire mais aussi les méthodes utilisées pour la documentation sont celles qui ont été employés par le professeur Vasile Frățilă dans le glossaire toponymique de la vallée de Târnave, publié dans l`étude Studii de toponimie şi dialectologie, 2002.
Les articles de glossaire sont organisés en fonction de la nature des noms. Les microtoponymes donnent des informations sur l`aspect géographique du terrain, sur l`importance économique et leur localisation. On indique aussi le sens et l`origine des appellatives qui sont à la base des noms propres.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 28

2Viorica GoicuDespre originea antroponimului BarbuFrățilă, 283-2942005pdf
20Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
1Viorica GoicuSemnificația cuvântului babă în toponimia româneascăLR, XLIX (3), 4652000
24Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
15Teodor OancăProbleme controversate în cercetarea onomastică româneascăEditura Scrisul Românesc1996
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
29Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
24George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
97Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
48Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
55Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
223Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
3Dumitru LoșonțiContribuții toponimico-etimologiceLR, XXIV (3), 2391975
80Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
5Mircea BorcilăUn fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ș ca s și a lui j ca z în graiurile dacoromâne. I. Răspîndirea și situația actuală a fenomenuluiCL, X (2), 2691965
179Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Ștefan PașcaContribuții toponomasticeDR, XI, 601948pdf
229August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
76Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
11Theodor CapidanRaporturile lingvistice slavo-române. I. Influența română asupra limbei bulgareDR, III, 1291922-1923pdf
120Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
57Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
200Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
81Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: