“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Quelques remarques sur l’infinitif dans les langues roumaine et polonaise

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLI, p. 83-96
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:O comparație între infinitivul din limba română şi infinitivul din limba poloneză prezintă un interes deosebit datorită slabei reprezentări a acestui mod în limbile amintite. Prin această comparație am încercat să stabilim diferențele care există între infinitivul românesc şi infinitivul polonez şi, totodată, să explicăm cauzele acestor diferențe. Pentru o mai bună apreciere a situației infinitivului român şi polonez, am considerat necesară comparația cu infinitivul portughez datorită faptului că în această limbă, în raport cu celelalte limbi romanice, modul infinitiv este cel mai bine reprezentat.
Infinitivul român cunoaşte o întrebuințare mai diferențiată spre deosebire de echivalentul său polonez, însă, în ceea ce priveşte numărul de ocurențe, acesta din urmă se dovedeşte a fi superior celui din română. Astfel, putem afirma că, sub acest aspect, limba poloneză este mai “romanică” decât limba română.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: