“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

 • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
 • Constituirea vechiului aspect literar românesc

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LIX (1), p. 63-75
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:
 • Although the Romanian language possesses a remarkable unity, one could observe multiple “literary dialects” emerging in the incipient period of literary Romanian (mainly the sixteenth century). Their existence is plausible both from the point of view of the linguist, observant of even the finest distinctions, and of the speaker, observant of more general differences, mostly at the usage level. A deeper analysis reveals how the presence of multiple, non-hierarchical cultural centres and of slight dia-, syntopic, dia- and synstratic differences, on top of a remarkable unity of the linguistic system, have contributed to the evolution of a literary aspect free of constraints and enjoying parallel developments.
 • Studierea particularităţilor definitorii pentru vechile traduceri româneşti, a contextului în care acestea apar, precum şi a consecinţelor acestora la nivel lingvistic şi cultural au relevat că, în cultura română – precum şi în alte culturi europene, de fapt –, procesul traducerii a fost unul determinant pentru constituirea vechii norme literare româneşti. Scopul cercetării de faţă este de a observa modalităţile concrete şi reale în care limba română din perioada veche şi-a edificat aspectul literar.
  Analiza contribuţiilor istoricilor limbii a fost urmată de cercetări proprii asupra vechilor texte româneşti (traduceri şi revizii), în încercarea de a compara în mod obiectiv nivelul lingvistic al acestora şi, mai ales, de a înţelege comportamentele celor care au elaborat respectivele texte.
  Rezultatele obţinute ajustează teoria curentă, a „dialectelor literare”, şi arată că, adeseori – deşi, în esenţă, vechiul aspect literar se întemeia pe norme lingvistice regionale şi pe elemente ale modelelor străine –, multe dintre elementele identificate ca fiind particularizante pentru un anumit „dialect literar” nu prezintă caracteristici care să le circumscrie în mod unic acelui aspect, şi nici care să le fi făcut inacceptabile pentru reprezentanţii unui aspect paralel, procesele valabile pentru ceea ce se petrece în norma lingvistică nefiind reproduse la producerea normei literare.
  Prin diferitele observaţii făcute de-a lungul textului – unele în note de subsol, mai importante decît aparenţa poziţiei lor – această opinie se constituie, argumentează şi nuanţează treptat.
Key words:
 • old literary Romanian, linguistic norm, diatopic, syntopic and diastratic, synstratic differentiations
 • normă literară veche, traducere, scriere, vorbire
Language: French, Romanian
Links:    

Citations to this publication: 2

References in this publication: 9

42Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
91Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
83Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

FR