“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

La nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologiche

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LVIII (1), p. 31-40
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Four stages can be identified in the nominalization process of the Romanian infinitive. In Old Romanian (centuries 16-18), the stages have overlapped. The hybrid structures, undergoing the change from [verbal] to [nominal], are attested especially in the 17th century. The essential change undergone by the infinitive, crucial for its nominal status, was the loss of its inflectional centre a. This change assured the reanalysis of the final morpheme of the infinite as a nominal inflectional marker.
Key words:Old Romanian, Nominalization, Infinitive
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 7

References in this publication: 19

17Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
22Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
158Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
24Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
23Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
52Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
168Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
117Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
134Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
115Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
171Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
43Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
74I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
173Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
5J. ByckDerivație și sintaxăSCL, II, 1251951
181Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
33Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: