“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Decoupage idiosyncrasique d’une zone conceptuelle: l’avarice

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XV, p. 67-72
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:Articolul îşi propune să studieze, prin compararea diferiților realizatori lingvistici, în limba română şi în limba franceză, o zonă onomasilologică: AVARIȚIA.
Se constată, pe de o parte, o organizare scalară a respectivei zone, mergând de la un grad scăzut de intensitate până la un grad maxim, trecând printr-o zonă de intensitate medie, canonică. Zonele extreme se învecinează cu alte zone conceptuale. Pe de altă parte, analiza realizatorilor, în special a structurilor complexe non-compoziționale, relevă existența unui decupaj conceptual specific, realizatorii menționați fiind, de cele mai multe ori, condiționați socio-cultural.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

149Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: