“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Evoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenesc

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 15-22
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:As it is one of the most controversial sub-dialect of the Romanian language, the Moldavian sub-dialect becomes a linguistic document while the literary language has its roots into the Wallachian sub-dialect. Phonetically speaking, the evolution of the affricate consonants may point out this idea. An analysis of the most authorized opinions in this field is believed to re-contextualize some important phonological steps in the evolution of this sub-dialect.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

34Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
19Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
4Alexandru Rosetti, Aurelian LăzăroiuIntroducere în foneticăEditura Științifică și Enciclopedică1982
79Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
43Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
17Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
14Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: