“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 275
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
15Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
2Ion GhețieIon Heliade Rădulescu și unificarea limbii române literareLR, XXI (2), 911972
16Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: