“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Linguistic geography – sampling method of the linguistic material

Author:
Publication: Journal of Romanian Literary Studies, 16, p. 877-885
e-ISSN:2248-3004
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 11

14Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
121Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
39Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
11Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
68Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
15Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
102Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: