“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 14, p. 106
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:The objective of our paper is to return in question and to reevaluate those complex syntactic constructions organized after the pattern [Preposition+Adjective], phrases also known as syntactic monsters, in the terminology proposed by D.D. Draşoveanu. The following objective is to argue, by means of current analysis tools, that these constructions represent, in Romanian, phenomena of secondary predication, therefore secondary predicates, beside many other syntactic constructions, such as: non-finite constructions, the predicative, the comparative object, apposition.
Key words:syntactic constructions – „syntactic monsters”: non-finite constructions, the predicative, the comparative object, apposition; secondary predication
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 16

3Ligia Stela FloreaPrédication seconde, complexité constitutive et limites de la phrase simpleSCL, LIX (1), 932008html
2Ligia Stela FloreaPrédication seconde, complexité constitutive et limites de la phrase simpleSCL, LIX (2), 3492008html
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3Gabriela Pană DindeleganAspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a substantivizării adjectivuluiAspecte, II2003pdf
html
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
59Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
135D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
45G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
31Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: