“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Scrisul religios și unitatea limbii române

Author:
Publication: Limba Română (Chișinău), XXVIII (5-6), Section Dimensiuni ale permanenței românești, p. 7-19
p-ISSN:0235-9111
Publisher:Revista „Limba Română”
Place:Chișinău
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

32Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
62Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
149Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
7Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971
98Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: