“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Syntactic function and syntactic position in romanian grammars. Short critical view

Author:
Publication: Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică, XXXV (1-2), p. 65
p-ISSN:1224-5712
Publisher:Editura Universitaria
Place:Craiova
Year:
Abstract:
  • The aim of this paper is to emphasize that recent Romanian Grammars are based on multiple theories of language. The two concepts under discussion in the present paper (syntactic function and syntactic position) are placed in a hyponymic relation and, connected with other concepts, reveal important linguistics theories. The concept syntactic function is not necessary in a modern generative description, but keeping the term represents the authors’ solution for preserving a reconsidered contribution of traditional Grammar and guides the reader of previous Romanian Grammars into the study of the syntactic structure of Romanian, approached according to recent theories.
  • Prezentul articol intenţionează să sublinieze faptul că gramaticile recente dedicate limbii române sunt, la nivel teoretic şi metodologic, construite eclectic. Conceptele aflate în centrul prezentei analize, funcţie sintactică şi poziţie sintactică, se află într-o relaţie hiponimică, iar definirea acestora şi plasarea lor în relaţie cu alte concepte gramaticale scot în evidenţă teoriile lingvistice care au stat la baza fiecărei abordări gramaticale. Cu toate că nu este necesară în descrierea gramaticală modernă, păstrarea termenului funcţie sintactică reprezintă o soluţie prin care contribuţiile gramaticii tradiţionale sunt revalorizate şi orientează lectorul obişnuit cu gramaticile anterioare în studiul structurii sintactice a limbii române, descrise potrivit teoriilor recente.
Key words:
  • syntactic position, syntactic function, terminology
  • poziţie sintactică, funcţie sintactică, terminologie
Language: English
Links:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].