“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note sur la configuration énonciative des titres de couverture des médias ivoiriens

Author:
Publication: Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică, XXXV (1-2), p. 42
p-ISSN:1224-5712
Publisher:Editura Universitaria
Place:Craiova
Year:
Abstract:
  • This paper is a part of a wider study we are conducting on media discourse and specifically on how political discourse is suggested by headlines in daily Ivorian press. The study describes the discursive functions of titles, outlining their polyphonic and dialogical dimensions. Thus, all these factors turn the corpus into a space where the speaker’s opinions and viewpoints are obvious, despite the enunciative erasure proposed by Jean-Michel Adam for media discourses with an objectified enunciation.
  • Articolul de faţă face parte dintr-un studiu amplu privind discursul mediatic, în special în ceea ce priveşte modalităţile de sugerare a discursului politic în titlurile din presa cotidiană ivoriană. Studiul descrie funcţiile discursive ale titlurilor, evidenţiindu-le dimensiunile polifonice şi dialogice. Astfel, toţi aceşti factori transformă corpusul într-un spaţiu de manifestare a opiniilor şi punctelor de vedere ale locutorului, acesta fiind prezent în enunţuri în pofida mecanismului de anulare enunţiativă propus de Jean-Michel Adam pentru categoria discursurilor mediatice cu enunţare obiectualizată.
Key words:
  • polyphony, dialogism, media discourse
  • polifonie, dialogism, discurs mediatic
Language: French
Links:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].