“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Equivalence/ analogy in common vocabulary, absolute cognitive synonymy in specialised vocabulary

Author:
Publication: Journal of Romanian Literary Studies, 14, p. 86-95
e-ISSN:2248-3004
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 11

6Inga DruțăDinamica terminologiei româneşti sub impactul traduceriiCentrul Editorial-Tipografic al USM2013
42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
96Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
124Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
37Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
47Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
33Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
76Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
99N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: