“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Când vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii române

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, XIV (1), Section Philologia Perennis, p. 97-106
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

1Cristinel MunteanuProblema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coşeriu (cu o aplicaţie la cuvântul român)SIL5, 5632015pdf
28Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
30Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
75Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
60Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: