“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?

Author:
Publication: Limba română, LXVI (4), p. 443
Omagiu lui Marius Sala la aniversarea a 85 de ani
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 15

2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
42Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
141Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
94Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
54Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
56Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
25Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
330Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
54Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
153Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
99Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
127I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
121Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
67Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999
77Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: