“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Categoriile gramaticale ale substantivului: tradiție și inovație

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 4, p. 93-102
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:The present work examines the morphological categories of the noum from a diachronic point of view (gender, number, case).
The metamorphoses of this part of speach are studied with reference to linguistic and extra-linguistic sectors for the most part related to the history of human outlook.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 15

11Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
104Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
22Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
4Alexandru Rosetti, Aurelian LăzăroiuIntroducere în foneticăEditura Științifică și Enciclopedică1982
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
39Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
20Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
37Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
48Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
53Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
33Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
45Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
8Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
77Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: